Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

9 Bateria Artylerii Stałej w Ustce
9 BAS


Pokaż Militaria na większej mapie

Skrócona fotorelacja z 9 BAS w Ustce
Foto Galeria

Skrócona fotorelacja z 9 BAS w Ustce
Główny punkt kierowania ogniem GPKO - 9 Bateria Artylerii Stałej w Ustce, 9 BAS Foto Galeria

Główny punkt kierowania ogniem GPKO - 9 BAS
Foto Galeria

Wieża Radarowa - 9 Bateria Artylerii Stałej w Ustce, 9 BAS Foto Galeria

Wieża Radarowa - 9 BAS
Foto Galeria

Pełne fotogalerie  poszczególnych obiektów składowych 9 Baterii Artylerii Stałej w Ustce
Działobitnia nr 501 - 9 Bateria Artylerii Stałej w Ustce, 9 BAS Foto Galeria

Działobitnia nr 501 - 9 BAS
Foto Galeria

Działobitnia nr 502 - 9 Bateria Artylerii Stałej w Ustce, 9 BAS Foto Galeria

Działobitnia nr 502 - 9 BAS
Foto Galeria

Działobitnia nr 504 - 9 Bateria Artylerii Stałej w Ustce, 9 BAS Foto Galeria
Działobitnia nr 503 - 9 Bateria Artylerii Stałej w Ustce, 9 BAS Foto Galeria

Działobitnia nr 503 - 9 BAS
Foto Galeria

Działobitnia nr 504 - 9 BAS
Foto Galeria

Zapasowy Punkt Kierowania Ogniem - 9 Bateria Artylerii Stałej w Ustce, 9 BAS Foto Galeria

Zapasowy Punkt Kierowania Ogniem - 9 BAS
Foto Galeria

Wschodnia Wieża Obserwacyjna - 9 Bateria Artylerii Stałej w Ustce, 9 BAS Foto Galeria

Wschodnia Wieża Obserwacyjna - 9 BAS
Foto Galeria

Obiekt 515 - 9 Bateria Artylerii Stałej w Ustce, 9 BAS Foto Galeria

Obiekt nr 515 - 9 BAS
Foto Galeria

Schron mieszkalny dla załóg działobitni 501 i 502 9.BAS

Schron mieszkalny
dla załóg działobitni 501 i 502 - 9 BAS
Foto Galeria

Działobitnia Szkoleniowa - 9 Bateria Artylerii Stałej w Ustce, 9 BAS Foto Galeria

Działobitnia Szkoleniowa - 9 BAS
Foto Galeria

Trafo 9 BAS

Trafo - 9 BAS
Foto Galeria

9.Bateria Artylerii Stałej w Lędowie koło Ustki
to kompleks fortyfikacji przystosowanych do wytrzymania bezpośredniego uderzenia atomowego wrogich imperialistycznych armii. Budowa fortyfikacji rozpoczęła się w 1948 roku na terenie byłego poligonu niemieckiego od razu po wycofaniu się wojsk sowieckich. W pierwszym etapie budowy kompleksu Szef Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego rozkazem organizacyjnym z dnia 1 grudnia 1951 roku nakazał osiągnąć pełną gotowość bojową. Bateria uzbrojona była w działa morskie radzieckiej produkcji B-13 3B o nazwie "STALINIEC", kaliber to 130mm. Jednostka od chwili swojego powstania była jedną z najtajniejszych w systemie obrony wybrzeża Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i północnej granicy Układu Warszawskiego. Zadaniem 9.BASu była ochrona redy i portu Ustka , a także ochrona transportów i okrętów głównie Floty Bałtyckiej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich jak i szkolenie załóg innych BASów. Z racji swojego położenia geograficznego i zasięgu radzieckich dział, które w ówczesnym okresie były najnowocześniejsze, 9.Bateria Artylerii Stałej była traktowana jako główny element i trzon Twierdzy Ustka skutecznie ukrywany przed oczyma turystów i kuracjuszy.
Stowarzyszenie Miłośników Fortyfikacji zaprasza do zwiedzenia obiektów fortyfikacyjnych z czasów
ZIMNEJ WOJNY. 9 Baterię Artylerii Stałej można zwiedzać samemu lub z przewodnikiem
(kontakt telefoniczny na stronie www.smf.ustka.pl).