Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Obiekt Specjalny 3002
Skład Boni Atomowej Brzeźnica Kolonia


Pokaż Militaria na większej mapie
Obiekt Specjalny 3002, Skład Boni Atomowej Brzeźnica Kolonia

Obiekt Specjalny 3002
Skład Boni Atomowej Brzeźnica Kolonia
Foto Galeria