Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Obiekt Specjalny 3003
Skład Broni Atomowej Templewo

Obiekt Specjalny 3003 Skład Broni Atomowej Templewo

Obiekt Specjalny 3003
Skład Broni Atomowej Templewo
Foto Galeria


Pokaż Militaria na większej mapie