Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Schron Atomowy w Kaliszu
( Bunkier Atomowy ul. Graniczna w Kaliszu )


Pokaż Militaria na większej mapie
Schron Atomowy w Kaliszu (Bunkier Atomowy ul. Graniczna w Kaliszu)
Na jednym z podwórek, w zacisznej dzielnicy Kalisza, obok zwykłego domu, w ogrodzie znajduje się schron atomowy. Schron to w rzeczywistości centrum dowodzenia (centrum kryzysowe) na wypadek wojny atomowej lub innego wielkiego konfliktu militarnego. W podziemiach niczym nie wyróżniającego się ogródka, pod grubym żelbetowym stropem znajduje się dość spory obiekt. Do pochodzącego z lat 60 XX wieku schronu prowadzą schody oraz zjazd dla samochodu. Do środka obiektu wchodzimy pokonując grube, pancerne drzwi gazoszczelne. Okazuje się, że dostajemy się zaledwie do przedsionka. Z niego można przejść do kotłowni, lub idąc w przeciwległy korytarz, do części mieszkalno-sztabowej. Aby się do niej dostać pokonujemy kolejną parę gazoszczelnych, pancernych drzwi lub przechodzimy przez śluzę, w której zamontowane są m.in. prysznice do oczyszczenia ze skażeń biologicznych i chemicznych pozostających na skórze i ubraniu. Śluza również opatrzona jest w stosowne pancerne drzwi. W samej części mieszkalno-sztabowej znajdziemy pomieszczenia: mieszkalne z łóżkami na ścianach, pomieszczenie z wciąż działającym generatorem prądu, obok pokój z akumulatorami. Idąc dalej mijamy sanitariaty i udając się w boczny korytarz znajdujemy pomieszczenie z filtrami powietrza. A w nim wciąż działające i w bardzo dobrym stanie urządzenia filtracyjne. W obiekcie jest również pokój z rozdzielnicą telefoniczną, pokoje sztabowe, pokój narad, pokój telegrafistek i szyfrantów, pomieszczenie telefoniczne, pomieszczenie z dziwną konsoletą łącznościową, wykorzystywaną podczas działań kryzysowych oraz inne pomieszczenia. Do najciekawszych, poza pomieszczeniem z filtrami powietrza, należy duże pomieszczenie z wielką tablicą na ścianie. Pomieszczenie wygląda jak pokój konferencyjny. W nim również ulokowano wyjście ewakuacyjne. Osobno przy nim znajdują się małe pokoiki szyfrantów. W innej jego części jest wejście do pomieszczenia, w której znajdowało się centrum zarządzania kryzysowego. W nim wielka konsoleta z wieloma przyciskami, obok których wypisano nazwy miast ówczesnego województwa kaliskiego, liczne słuchawki telefoniczne, magnetofon oraz gro dziwnych lampek prawdopodobnie obrazujących sytuację i zagrożenia w obszarze dowodzenia (dawne województwo kaliskie). Na ścianach wiszą: mapa Kalisza z zaznaczonymi, podświetlanymi głównymi punktami strategicznymi miasta oraz mapa województwa, gdzie przy każdym z miast są trzy diody: czerwona, żółta i zielona -najprawdopodobniej są to lampki sygnalizujące zagrożenie w czasie kryzysu militarnego. Obok tego pomieszczenia jest mały pokoik najwyższego dowództwa, w którym w ścisłym gronie miały być podejmowane kluczowe decyzje sztabowe. Obok pomieszczenia (sali konferencyjnej) znajduje się również obszerne pomieszczenie, w którym w jest wiele małych budek telefonicznych. W tym pomieszczeniu jest też obrotowa ściana, za którą znajduje się wspomniany pokój z „kryzysową” konsoletą opisaną powyżej.
Cały schron jest bardzo duży i bardzo dobrze zachowany. Jak się dowiedziałem to nie jedyny tego typu schron w Polsce. Praktycznie w każdym mieście wojewódzkim znajdował się tego typu obiekt. Ten w Kaliszu był użytkowany przez wojsko do roku 2000. Poza częścią, którą opisałem schron posiada jeszcze zbiornik paliwa. Docelowo w schronie ma powstać muzeum. Obecnie obiekt nie jest przeznaczony do zwiedzania, a zwiedzenie go wymaga specjalnych pozwoleń.
autor.Zdrach
    
Schron Atomowy w Kaliszu Foto Galeria, Bunkier Atomowy ul Graniczna w Kaliszu

Schron Atomowy w Kaliszu
Foto Galeria