Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Grupa warowna Dobrošov - Nachod

Grupa warowna Dobrošov
Bunkry Zelený - Můstek - Jerab
Foto Galeria 2009

Będąc w okolicach Kudowy Zdrój warto zrobić sobie wycieczkę na czeską stronę. Po drugiej stronie granicy leży miejscowość Náchod, a nad nią artyleryjska grupa warowna Dobrošov. Została ona wybudowana na wzgórzach otaczających miasto  w latach 1935-1938.Szczyt Dobrošov (624m npm), na którym znajduje się twierdza, tworzy dominujące pasmo na pograniczu Náchodu. Ogień artyleryjski z Dobrošov miał ostrzeliwać rozległe obszary wzdłuż podnóża Gór Orfickich (Orlicke hory) aż do strefy Gór Jastrzębich (Jestrebi hory).

Dělostřelecká tvrz Dobrošov

Głównym elementem twierdzy był duży bunkier artyleryjski N-S75 'Zelený', z trzema kazamatami, w których zainstalowane miałybyć haubicę 100 mm. Do czasu opuszczenia obiektów w 1938 roku nie zdołano zakończyć wszystkich prac. Betonowanie pierwszych partii przebiegało w dniach od 3 do 7 września 1938, pozostałe części wykończono w dniach powszechnej mobilizacji, od 20 do 28 września 1938 roku. Oprócz schronu N-S75 grupę warowną tworzyły jeszcze dwa obiekty - duże bunkry piechoty N-S72 'Mustek' oraz N-S73 'Jerab', które miały być wyposażone w broń maszynową i działa P-panc 47 mm. Umocnienia twierdzy miały być połączone podziemnymi korytarzami, pod ziemią miały również znajdować się magazyny amunicyjne, koszary i pomieszczenia socjalne dla żołnierzy obsługi.
Cześć z tych obiektów została wykuta w skałach i wybetonowana.

W planach grupa warowna miała liczyć więcej obiektów: N-S74 'Maliňák' (bunkier artyleryjski z obrotową wieżą), N-S76 'Amerika' (bunkier artyleryjski, podobny do N-S75), N-S77 'Kaplička' (bunkier artyleryjski z obrotową wieżą) i N-S77a 'Portál' - obiekty te nigdy nie zostały wybudowane.

Po przejęciu umocnień przez Niemców nie kontynuowano ich budowy. Część obiektów zaś wykorzystana została do testów - ostrzał artyleryjski przyczynił się do dzisiejszego wyglądu schronu piechoty 'Mustek'. Zdemontowano również kopuły pancerne i uszkodzono strzelnice.

Obecnie grupę warowną można zwiedzać - udostępniony jest schron artyleryjski N-S75 'Zelený' i bunkier piechoty N-S72 'Mustek'. Zwiedzanie rozpoczynamy od buunkra artyleryjskiego, następnie schodząc do podziemnych korytarzy i koszar przechodzimy do schronu NS-72. Schron N-S73 'Jerab'jest udostępniony dla turystów w czasie świąt państwowych.
źródło:http://www.dobroni.pl/rekonstrukcje,artyleryjska-grupa-warowna-dobroov,3851
Grupa warowna Dobrošov- Bunkry Zelený - Můstek - Jerab
Podziemia Grupy warownej Dobrošov zdjęcia

Grupa warowna Dobrošov
Foto Galeria 2009


Pokaż Militaria na większej mapie
Grupa warowna Dobrošov

Grupa warowna Dobrošov
Foto Galeria 2016