Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Interaktywna mapa
Krotoszyn Powrót do Przeszłości

Interaktywna mapa „Krotoszyn Powrót do Przeszłości”

Dzięki interaktywnej mapie użytkownik może spacerując po mieście zajrzeć w przeszłość, oglądając na swoim smartfonie bądź tablecie stare zdjęcia z miejsc, w których obecnie się znajduje. Mapa jest zoptymalizowana dla urządzeń z systemem Android, które posiadają zainstalowaną aplikację Mapy Google. Projekt ma na celu popularyzację technologii rozszerzonej rzeczywistości wśród mieszkańców miasta i odwiedzjących je turystów. Ponadto koncepcja nowej mapy promuje aktywny wypoczynek
i miasto, zachęca do poznawania historii Krotoszyna, ma charakter edukacyjny, jest ciekawą alternatywę, by aktywnie spędzić czas wolny oraz daje możliwość zobaczenia na zdjęciach miejsc z przeszłości. Mapa powstała dzięki realizacji projektu pt. „Podniesienie poziomu edukacji oraz świadomości społecznej w kontekście lokalnej historii, tradycji i kultury oraz nowych technologii multimedialnych”, którego wnioskodawcą jest Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw.
Mechanika Działania, czyli jak to działa?

Z założenia mapa jest wirtualna i opiera się na popularnej aplikacji Google Maps. Skierowana jest do użytkowników posiadających urządzenia z systemem Android. Osoba chcąca pospacerować po mieście i zobaczyć historyczny Krotoszyn, skanuje Qr-code ze strony tytułowej tej ulotki. Po zeskanowaniu kodu zostaje wyświetlony adres mapy. Po kliknięciu na adres na ekranie smartfona i zastosowaniu się do instrukcji, wyświetla się aplikacja Google Mapy z zaznaczonymi miejscami w których możemy oglądać archiwalne fotografie. Dzięki temu po włączeniu GPS użytkownik zna swoją lokalizacje względem zaznaczonych punktów, może dowolnie się poruszać po mieście i oglądać oraz porównywać na archiwalnych fotografiach miejsca, w których obecnie się znajduje.
Korzystanie z mapy „Powrót do Przeszłości” związane jest z pobraniem pakietów  danych na urządzenie mobilne i może wiązać się z opłatami za transfer danych u    operatora komórkowego.
Mapa powstała dzięki współpracy z Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie. Dziękuję dyrektorowi Piotrowi Mikołajczykowi za udostępnienie   archiwalnych fotografii na potrzeby projektu.
Autor: Leszek Zdrach
Kontakt: leszekzdrach@gmail.com
www.rodzinna-turystyka.pl

Projekt „Podniesienie poziomu edukacji oraz świadomości społecznej w kontekście lokalnej historii, tradycji i kultury oraz nowych technologii multimedialnych” współfinansowany jest w ramach Otwartego Konkursu Ofert przez Miasto i Gminę Krotoszyn

Link do mapy
Jak pobrać mapę: Kliknij aby Pobrać

- Pobieramy ze sklepu Google Play darmową aplikacje typu Skaner QR
- Za pomocą pobranej aplikacji skanujemy kod z pierwszej strony ulotki
- Aplikacja po zeskanowaniu kodu przekieruje nas do mapy.
W przykładowej aplikacji o nazwie „QR Scanner” wygląda to tak:
Skanujemy kod -  Klikamy w link - Aplikacja otwiera mapę - Wybieramy aplikacje do otwarcia mapy
Jak wczytać mapę:

- otwieramy aplikacje Google Mapy
- ważne aby aplikacja była zaktualizowana
- wchodzimy w menu i wybieramy: Opcje, następnie Twoje miejsca (1), przechodzimy do zakładki Mapy (2) i wybieramy interesującą nas mapę (3). Poprawny widok interfejsu programu (4) Ważne - żadna z dodatkowych opcji nie może być zaznaczona

Jak korzystać z mapy:


Po wczytaniu mapy włączamy GPS w celu poznania swojej lokalizacji względem punktów oznaczonych na mapie.
Wszystkie oznaczone na mapie punkty możemy odwiedzać w dobrowolnej kolejności, a o naszej pozycji względem wirtualnej mapy informuje GPS.
Wszystkie punkty oznaczone na mapie pozwalają zajrzeć w przeszłość dzięki rozszerzonej rzeczywistości, po dotarciu do danego punku możemy tego dokonać, wyświetlając archiwalne zdjęcie na ekranie smartfonu.
W tym celu naciskamy na wyróżnioną ikonę (1), u dołu ekranu pojawi się nazwa określająca czas zrobienia fotografii (2), aby rozwinąć panel informacyjny, naci-skamy na nazwę lub przesuwamy po ekranie do momentu pojawienia się panelu informacyjnego (3). Znajdziemy archiwalne zdjęcie z miejsca w którym stoimy (4). Aby wyświetlić zdjęcie na całym ekranie naciskamy na nie. Dzięki temu możemy porównać wirtualny, archiwalny widok danego miejsca z rzeczywisto-ścią, która widzimy dookoła.