Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Toruń
Wycieczka 1 Dzieñ

Zamek Krzyżacki w Toruniu

Zamek Krzyżacki w Toruniu

Wieża Widokowa w Toruniu Foto Galeria

Wieża Widokowa w Toruniu Foto Galeria

Zamek Dybów w Toruniu

Zamek Dybów w Toruniu

Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu

Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bazylika katedralna św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu
Kościół św. Jakuba w Toruniu

Kościół św. Jakuba w Toruniu

Bazylika katedralna św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu

Kościół św. Mikołaja w Toruniu
Kościół św. Katarzyny w Toruniu

Kościół św. Mikołaja w Toruniu

Kościół św. Katarzyny w Toruniu

Toruń Foto Galeria

Toruń Foto Galeria