Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Grodzisko Giecz - Gród pierwszych Piastów
Rezerwat Archeologiczny

Grodzisko Giecz - osada wczesnośredniowieczna 
Foto Galeria 2018

Dane 2018r
Muzeum czynne:

9.01.2018 – 14.04.2018 w godz. 9:00–15:00 9:00-15:00 od poniedziałku do piątku, w soboty i niedziele oraz w Poniedziałek  
                                                                                                            Wielkanocny (2 kwietnia) muzeum nieczynne
15.04.2018 – 30.04.2018 w godz. 9:00–17:00 9:00-17:00 od wtorku do piątku,w soboty i niedziele od godz. 10:00
1.05.2018 – 15.10.2018 w godz. 9:00–17:00 9:00-17:00 w poniedziałki muzeum nieczynne
16.10.2018 – 21.12.2018 w godz. 9:00–15:00 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku, w soboty i niedziele oraz w Dzień Wszystkich
                                                                                       Świętych (1 listopada) i Święto Niepodległości (11 listopada) muzeum nieczynne

W środę wstęp bezpłatny.Ceny biletów:

Cena biletów obejmuje możliwość zwiedzenia wystawy stałej i czasowej oraz wejście na teren osady edukacyjnej:
bilet normalny 5,00 zł
bilet ulgowy 3,00 zł
bilet wycieczkowy (min. 9 osób) normalny: 4,00 zł
ulgowy: 2,00 zł
przewodnik dla grup max. 30 osób (j. polski) 60,00 zł
przewodnik dla grup max. 30 osób (j. obcy) 80,00 zł
lekcja muzealna 6,00 zł
Grodzisko Giecz - osada wczesnośredniowieczna Foto Galeria

Pokaż Zamki i Pałace na większej mapie

Grodzisko Giecz -
Gród pierwszych Piastów
Foto Galeria 2018

Grodzisko Giecz - gród pierwszych Piastów

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Foto Galeria 2018

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Gieczu
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
i św. Mikołaja w Gieczu