Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Pałac w Kolędach


Pokaż Zamki i Pałace na większej mapielokalizacja
Pałac w Kolędach
Foto Galeria

Ruiny dworu z XIXw.
Kolęda wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Milicz. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa wrocławskiego. W 2008 roku wieś Kolęda została wybrana najpiękniejszym sołectwem Gminy Milicz.
Wieś Kolęda leży w gminie Milicz na terenie Parku krajobrazowego Doliny Baryczy na granicy województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. Leży wśród pól i łąk, trochę na uboczu. Niedaleko wsi rosną lasy mieszane, znajdują się stawy.

Rodziny von Mitschke-Collande, była właścicielami dworu i majątku Kollande w gminie Milicz (dziś wieś Kolęda). Dwór Kollande w dawnym okręgu Milicz (Landkreis Militsch in Niederschlesien) stanowił siedzibę śląskiej rodziny szlacheckiej Mitschke-Collande, wyniesionej do pruskiego stanu szlacheckiego 4 lutego 1846 w Berlinie, co potwierdzone zostało dyplomem datowanym na 10. grudnia 1855 wydanym wnukowi, pruskiemu radcy prawnemu Johanowi Mitschke, właścicielowi majątków  Kollande, Bartnig i Wildbahn (dziś: Kolęda, Bartniki, Wróbliniec w gminie Milicz).

Ÿród³o;http://wioski.barycz.pl/?dzial=3
Pałac w Kolędach