Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Pałac w Smolicach


Pokaż Zamki i Pałace na większej mapielokalizacja
































Pałac w Smolicach
Foto Galeria 2008

W południowo – wschodniej części wsi znajduje się piękny park z końca XVIII wieku założony przez właścicieli majątku – Umińskich. Rozciąga się na obszarze 18 ha z czego 3 ha zajmują stawy połączone ze sobą kanałami.

Park jest cennym dobrem kultury narodowej, wpisanym – wraz z zespołem pałacowym – do rejestru zabytków.

Zespół pałacowo – parkowy obejmuje wiele obiektów o różnym przeznaczeniu.

Najważniejszym z zachowanych obiektów jest zabytkowy pałac w stylu neobaroku. Jest to obiekt 2 – kondygnacyjny wraz z obszernym poddaszem, zbudowany w kształcie litery „L”. Dłuższa elewacja pochodzi z XVIII w., krótsza jest nowsza - z początku XX w.

W pałacu na parterze znajdują się dziś biura Hodowli Roślin Sp. z o. o. Aktualny gabinet prezesa spółki zachował wystrój z początku XX wieku. Ściany są podzielone na 4 pola pokryte materiałem, reszta ścian i sufit wyłożone są  czarnym drewnem. Również jadalnia zachowała wystrój z początku XX wieku. W części głównej budynku znajduje się duża sala konferencyjna. Na I pietrze znajdują się mieszkania, obecnie zajmowane przez 9 rodzin.

Nieopodal pałacu stoi niewielki budynek, dawny domek myśliwski (obecnie zajęty przez dwie rodziny), a przy głównej bramie wjazdowej do parku znajduje się stróżówka (obecnie zajmowana przez przedszkole). W bliskiej odległości od parku znajduje się kolejny domek, kiedyś zajmowany przez kamerdynera, a dziś zamieszkały przez 4 rodziny. Na terenie parku zauważyć można również trzy domki w podobnym stylu. Pierwszy z nich był kiedyś psiarnią, dziś pełni rolę drewutni dla zakładowej stołówki. W drugim mieszkało ptactwo parkowe a trzeci z nich pełnił funkcję domku ogrodowego. Tuż przy pałacu stoi  kamienny krzyż upamiętniający miejsce lokalizacji dawnego drewnianego kościółka.

W 2006 na tarasie przy pałacu postawiono fontannę upamiętniającą fontannę postawioną przez hrabinę von Zieten.

Pałac otoczony jest starym, zaprojektowanym w XIX wieku parkiem w stylu angielskim – utrzymanym w tej formie do dziś. Powierzchnia parku wynosi 18,15 ha. Na jego układzie przestrzennym zachowały się wyraźnie trzy osie widokowe (szczególnie dobrze widoczne z tarasów pałacu):

l        na ozdobny basen i fontannę

l        na górki kamienne i dwa stawy

l        na ciąg spacerowy i małą łąkę

Hrabina wybudowała również basen kąpielowy. Niestety w ostatnich kilkudziesięciu latach nie był on już czynny, a w roku 2005 został on zasypany ziemią. Jego niespotykany kształt został jednak zachowany.

W głębi parku znajduje się również kort tenisowy. Park jest ogrodzony ze wszystkich stron i posiada 5 wejść w różnych punktach ogrodzenia. Wejście główne zamyka reprezentacyjna, wysoka na 5 metrów brama wiazdowa wykonana z kutego żelaza.

Na terenie majątku zlokalizowane zostały również stylowa stajnia i powozownia (obecnie magazyn i remiza strażacka), budynek administracji gospodarstwa, wraz z mieszkaniami oraz wybudowana w 1904 roku gorzelnia.

Nieopodal kościoła znajdują się plebania i organistówka.

Bardzo charakterystyczne w architekturze Smolic są domki zajmowane kiedyś przez podwładnych hrabiny. Są one bardzo do siebie podobne i po dziś dzień zachowane w bardzo dobrym stanie.

Warto jeszcze wspomnieć, ze na terenie parku w Smolicach znajduje się zabytkowy platan połączony blachą. Dziś kora niemal w całości pokrywa blachę.

http://sites.google.com/site/smolice/pa%C5%82aciinnezabytkowebudynki
Pałac w Smolicach