Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Pałac w Tarcach


Pokaż Zamki i Pałace na większej mapielokalizacja
Pałac w Tarcach
Foto Galeria

Pałac w Tarcach wzniesiony został w formie renesansu francuskiego (tzw. “kostiumie francuskim”) w 1871 roku dla rodziny Ostrorogów – Gorzeńskich przez Stanisława Hebanowskiego. Datę powstania pałacu potwierdza chorągiewka z datą 1871 umieszczona na wyższej wieży.

Budynek jest piętrowy z drugim piętrem ukrytym w dachu mansardowym. W narożach pałacu znajdują się cztery zróżnicowane, okrągłe wieże, oraz wydatne ryzality w obu dłuższych fasadach. Są tu również charakterystyczne dla stylu neorenesansu realizowanego przez Hebanowskiego zdwojone oprawy okien pietra.

We wnętrzu mieści się okazała sień, z pilastrowym podziałem i obiegającymi ją schodami. Po 1945 roku wnętrze uległo znacznemu przekształceniu przez wstawienie nowych ścianek działowych, wybicie nowych otworów, zmianę biegu schodów oraz założenie w sieni nowego dzielącego ją stropu.

Pałac otoczony jest rozległym parkiem krajobrazowym o powierzchni 10 ha założonym w pierwszej połowie XIX wieku. Znajdują się w nim dwa stawy i stary drzewostan o pomnikowych rozmiarach.

źródło:http://forum.ioh.pl/viewtopic.php?p=264788
Pałac w Tarcach