Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Zamek w Płakowicach

Zamek w Płakowicach
Foto Galeria

Zamek w Płakowicach

Pokaż Zamki i Pałace na większej mapie
Zamek w Płakowicach

Na przedmieściach Lwówka Śląskiego, w dolinie rzeki Bóbr, znajdziemy zamek. Jest on dość interesujący, choć dziś mało znany. W czasach świetności był jedną z największych i najpiękniejszych budowli obronnych na Śląsku. Zamek w latach 1550-1563 wybudował Rumpold von Talkenberg z Podskala. Budynek posiada trzy wysokie trójkondygnacyjne skrzydła z alkierzami basztowymi, niegdyś otoczone przez fosę i wysoki mur obwodowy. W okresie wojen napoleońskich pod Płakowicami rozegrano dwie bitwy. Z tamtego okresu pochodzi również legenda o ukryciu w zamku kasy z żołdem dla wojska. W 1824 roku zamek nabył rząd pruski z rąk hrabiego Augusta Ludwiga von Nostitz-Rieneck. Zamek został ogołocony z wszelkich dóbr i przeznaczono go na zakład dla umysłowo chorych. W obrębie posiadłości w końcu XIX wieku dobudowano okazały budynek szpitalny, który po pożarze pozostaje do dziś w ruinie. Smutnym epizodem w historii tego obiektu jest fakt z czasów rządów Hitlera, kiedy to szpital płakowicki przeprowadzał masowe eutanazje pacjentów. Po zakończeniu II wojny światowej kompleks popadł w ruinę. W 1992 roku zamek został sprzedany protestanckiemu Kościołowi Baptystów. Nowy właściciel  przeprowadził gruntowny remont. Dziś mieszka tam podobno 150 osób z całego świata, ponadto Baptyści modlą się, pomagają okolicznym mieszkańcom, wydają jedzenie dla biednych i uczą angielskiego.
Tekst na podstawiehttp://zamki.res.pl/plakowice.htm