Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Zamek w Wołowie


Pokaż Zamki i Pałace na większej mapielokalizacja
































Zamek w Wołowie
Foto Galeria

Tutejsza warownia stanowiła niegdyś część ufortyfikowanego miasta. Stała nad rzeką Jezieryczą w południowej części Wołowa. Otoczona była fosami i wałami, po których nie ma już śladu. Sam budynek zamku jest zachowany, choć po kilku przebudowach i odbudowach nie wiele ostało się historycznych elementów. Tak jak dawniej obiekt posiada trzy kondygnacje, wieżę bramną wbudowaną w skrzydło północne i wewnętrzny dziedziniec, ale jest to efekt XX-wiecznych prac restauracyjnych. Z widoku Wołowa Bodenehra można się przekonać, iż w okresie świetności zamek był potężną rezydencją, obszerniejszą niż obecnie, niestety nie zachował się żaden plan ówczesnej warowni a i opisów brakuje. Wiadomo natomiast, że pierwotny gotycki zamek miał plan czworoboku z kwadratową wieżą wysuniętą przed północną elewacją (od strony miasta).
Wewnątrz zamku można jeszcze zobaczyć późnogotycki portal z piastowskim orłem oraz XVI-wieczne sklepienia kolebkowe na I piętrze. Nie mam pewności czy rzeczywiście elementy te są dostępne dla zwiedzajacych, bowiem zamek jest siedzibą Starostwa Powiatowego, które w weekendy jest zamknięte i nie miałem możliwości wejścia do środka. Przy zamku warto zwrócić uwagę na pozostałości miejskich murów obronnych od strony zachodniej oraz barokową figurę maryjną z 1733 roku przed wieżą bramną.

Dzieje zamku
siegają I poł. XIV wieku, gdy książę oleśnicki Konrad I wzniósł go na miejscu starego drewnianego grodu. Ceglana warownia posiadała przedzamcze z zabudową drewnianą.
-1393 r. - zamek wraz z całą okolicą przeszedł pod panowanie czeskie
-1517 r. - następnie przejął go Jan Turzo, magnat rodem z Węgier,
                a 6 lat później książę legnicki Fryderyk II
-1579 r. - pierwsza znaczna rozbudowa zamku z inicjatywy księcia brzesko-wołowskiego Jerzego II
                Wspaniałego. Od zachodu powstało nowe skrzydło, przebudowany dziedziniec zyskał arkady na
                parterze a wnętrza zostały upiększone w stylu renesansowym. Przede wszystkim jednak od
                północy wzniesiono reprezentacyjne skrzydło, do którego włączona została wieża bramna
-lata 1653-72 - książę Krystian utworzył z Wołowa stolicę samodzielnego księstwa i dokonał przebudowy
                zamku. Powstała wtedy kaplica zamkowa
-1675 r. - po śmierci ostatniego księcia piastowskiego Jerzego Wilhelma, Wołów przejęli Habsburgowie
pocz. XVIII w. - warownię spustoszył pożar
-lata 1714-25 - odbudowa zamku
-1742 r. - po wojnie śląskiej Wołów przeszedł we władanie Prus
                po 1781 r. - po kolejnym wielkim pożarze miasta i dewastacji zamku przez kwaterujące tu wojsko              
                zlikwidowano dla bezpieczeństwa wieżę bramną, rozebrano także miejskie mury obronne i
                osuszono fosy
-1923 r. - przeprowadzono remont podupadłej warowni. Odbudowano wieżę bramną, a całość
                przeznaczono na siedzibę urzędów miejskich i taki stan trwa do dzisiaj.

Ÿród³o:http://zamki.res.pl/wolow.htm
Zamek w Wołowie