Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Zamek Krzyżacki w Kwidzynie

Zamek w Kwidzynie - Z Zewnątrz
Foto Galeria

Zamek w Kwidzynie - Z Zewnątrz Foto Galeria

Pokaż Zamki i Pałace na większej mapie
Zamek w Kwidzynie

Zamek w Kwidzynie zaczęliśmy zwiedzać od zewnątrz. Jego charakterystyczna architektura, szczególnie od strony gdaniska, jest bardzo piękna. W roli ścisłości dodam, że gdanisko to charakterystyczny element krzyżackich zamków. Był to ustęp wybudowany na zewnątrz murów zamkowych. Podobną konstrukcję znajdziemy w Toruniu lub  Malborku, lecz ta w Kwidzynie jest najbardziej rozpoznawalna. Warto obejść tę ceglana budowlę dookoła; jest ona bardzo piękna i stanowi wyraz kunsztu ówczesnych budowniczych. Kolejno udaliśmy się na zamkowy dziedziniec. Tu idąc w stronę dwóch widocznych armat doszliśmy do murów zamkowych, z których mieliśmy szansę oglądać piękna panoramę okolicy. Następnie udaliśmy się dalej, by zwiedzić zamkowe wnętrza. Zwiedzanie wnętrz zaczęliśmy od zwiedzenia piwnic zamkowych. W nich eksponowane są różnorakie artefakty, jest tu nawet sala tortur z pieńkiem i toporem na środku. Poza tym mogliśmy oglądać piękne ceglane sklepienia nad naszymi głowami. Dalej udaliśmy się do górnych pomieszczeń zamkowych, w których spacerowaliśmy po zamkowych krużgankach. Odwiedziliśmy tam różnorakie sale i wystawy min. Refektarz Zimowy, kaplicę, wieżę studzienną czy gdanisko, do którego szliśmy przez piękną ekspozycję etnograficzną. Zebrano tu różnorakie przedmioty używane dawniej przez ludzi zamieszkujących ten region. Kolejne zamkowe piętro poświęcone jest wystawom przyrodniczym. Znajdziemy tu gro tablic z różnorakimi informacjami, liczne eksponaty i zaaranżowane ekspozycje przedstawiające zwierzęce siedliska. Wystawa przyrodnicza obfituje w dużą kolekcję różnorakich wypchanych zwierząt. Po zakończeniu zwiedzania zamku polecam udać się do pobliskiej katedry. Zamek dość ciekawy, wewnątrz ciekawie zaaranżowane wystawy nie pozwalające na nudę. Ponadto miła obsługa więc polecam zwiedzić to miejsce wszystkim, którzy będą w tej okolicy.
autor: Zdrach


Rys Historyczny

Na mocy bulli papieża Innocentego IV z 29 lipca 1243 roku powstała diecezja pomezańska. W 1254 roku pierwszy biskup pomezański, dominikanin Ernest z Targawy przeniósł swą siedzibę do Kwidzyna. Budowę Zamku Kapituły Pomezańskiej w Kwidzynie rozpoczęto na przełomie XIII i XIV wieku. Głównym budulcem tego wielkiego obiektu były kamień i cegła. Budynek posiada czteroskrzydłową formę na planie zbliżonym do kwadratu. W jego narożach postawiono wieże, oraz dwukondygnacyjny krużganek na dziedzińcu. Wyjazd z zamku skierowany jest na północ czyli na ówczesne  gospodarcze przedzamcze. Główne prace budowlane ukończono w latach 1340 – 1350. Budowla pierwotnie była samodzielnym budynkiem, jednak w późniejszym okresie została połączona ze znajdującą się obok katedrą, którą ukończono w latach 1377 – 1409. Dzięki temu zabiegowi w Kwidzynie powstał unikatowy zespół architektoniczny, w którego skład wchodziły zamki biskupi oraz kapituły, katedra oraz miasto. Wszystkie człony posiadały własne umocnienia, więc w wyniku połączenia murami, został stworzony doskonały system obronny. Zamek był siedzibą kapituły pomezańskiej, a także pełnił funkcje centrum religijnego i polityczno-administracyjnego. Podczas wojny trzynastoletniej, która toczyła się w latach 1454-1466 wojska polskie zdobyły Kwidzyn we wrześniu 1460 roku. W wyniku walk zamek biskupi został częściowo zniszczony. Po II Pokoju Toruńskim, który podpisano w 1466 roku, Kwidzyn pozostał w Prusach Krzyżackich. Biskupstwo pomezańskie zostało dożywotnio oddane polskiemu biskupowi chełmińskiemu Wincentemu Kiełbasie. Podczas ostatniej Polsko - Krzyżackiej wojny w 1520 roku, w wyniku działań wojennych, a w szczególności po ciężkim ostrzale z armat prowadzonym przez polskie wojsko zamek biskupi uległ zniszczeniu, a zamek kapituły został poważnie uszkodzony. Wkrótce po tych wydarzeniach po sekularyzacji zakonu w 1525  roku, biskupi pomezańscy przeszli na protestantyzm. Pierwszy biskup protestancki Paulus Speratus, w latach 30 XVI wieku, przeprowadził remont zamku kapitulnego. Po śmierci Paulusa Speratusa w 1551 roku obiekt przejęli urzędnicy księcia Albrechta Hohenzollerna. Od tej pory zamek stał się rezydencją oraz budynkiem rządowym. Jednym z ważniejszych  gości, który w 1709 roku zatrzymał się w zamku, był car Rosji Piotr I. Mijały lata i nadszedł czas rozbiorów Polski. Po pierwszym rozbiorze zamek stał się siedzibą sądu i więzieniem. Jednak, aby zamek stał się placówką sądu musiano przeprowadzić odpowiednie prace adaptacyjne. W ich wyniku w zamkowych salach I-go piętra wprowadzono podział na szereg małych pomieszczeń, częściowo rozebrano zachodni krużganek i wybudowano schody prowadzące z dziedzińca na I piętro, a w części zamku urządzono cele więzienne. Dalsza znaczna przeróbka zamku miała miejsce w 1798 roku. Zadecydowano wtedy o rozbiórce skrzydła wschodniego oraz najbardziej reprezentacyjnego skrzydła południowego. Decyzja była podyktowana chęcią pozyskania materiału budowlanego na inne budynki. Na szczęście po1854 roku, król Fryderyk Wilhelm IV wydał rozporządzenie zabraniające dewastacje zamku. Po tym dekrecie rozpoczęto prace rekonstrukcyjne, których najistotniejszy etap przypada na rok 1874. Funkcja sadu i więzienia jaką pełnił zamek nie zmieniła się do roku 1935. Kolejne prace adaptacyjne przeprowadzone zostały dopiero w roku 1936. Po skończonym remoncie, zamek staje się siedzibą elitarnej hitlerowskiej szkoły Hitlerjugend HJ-Ostlandführerschule. Szkoła kształcąca młodych adeptów hitlerowskiej machiny śmierci działała tu do końca II wojny światowej. Pod koniec wojny do Kwidzyna wkroczyli Rosjanie. O dziwo, w odróżnieniu od starego miasta, zamek szczęśliwie uniknął zniszczeń. Armia Czerwona ograniczyła się jedynie do splądrowania zamkowego wnętrza nie niszcząc przy tym konstrukcji i murów samego zamku. W grudniu 1949 roku zamek został przejęty przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Dziś zamek można zwiedzać, w jego wnętrzu możemy oglądnąć różnorakie wystawy, a on sam stał się bardzo piękną, rozpoznawalną wizytówką Kwidzyna.
Tekst na podstawie://zamek.kwidzyn.pl/index.php?p=muzeum&a=historia&aid=2
http://books.google.pl/books?id=92FKLGkh7toC&pg=PA203&lpg=PA203&dq=wincent+kie%C5%82basa+1478&source=bl&ots=LsC1UD9PZP&sig=mk7dk3n6BQQAXDd-HjTCWGRRNJY&hl=pl&sa=X&ei=qisqUYGhDMfjswbGqYH4Cw&redir_esc=y#v=onepage&q=wincent%20kie%C5%82basa%201478&f=false


Zamek w Kwidzynie - Wnętrza Foto Galeria

Zamek w Kwidzynie - Wnętrza
Foto Galeria

Zamek w Kwidzynie - Piwnice Zamkowe Foto Galeria

Zamek w Kwidzynie - Piwnice Zamkowe
Foto Galeria

Zamek w Kwidzynie - Wystawa Przyrodnicza Foto Galeria

Zamek w Kwidzynie - Wystawa Przyrodnicza
Foto Galeria