Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com
Zamek Siewierz
Zamek Biskupów Krakowskich

Pokaż Zamki i Pałace na większej mapielokalizacja

Zamek Siewierz
Foto Galeria

Całkiem nieźle zachowane (w porównianiu do innych zamków na Jurze) ruiny zamku książęcego, będącego następnie siedzibą biskupów krakowskich, którego niestety nie miałem okazji zwiedzić. Po 2002 roku był udostępniany sporadycznie turystom, jednak szybko go zamknięto na amen. Obecnie jednak po pracach renowacyjnych i utworzeniu platformy widkowej jest ponownie otwarty. Szkoda, że widok z wieży nie jest zbyt atrakcyjny, a przeszklone fragmenty dziedzińca niewypałem, ponieważ z powodu wilgoci nic przez nie nie widać. Na dużą pochwałę zasługuję ostatnia rekonstrukcja mostu zwodzonego.
Zamek ma kształt nieregularny z wysuniętym z przodu małym barbakanem i wieżą bramną zwaną szlachecką z licznymi otworami strzelniczymi (tutaj znajduje się plaftorma widokowa). Wieża miała 5 kondygnacji i była kiedyś zwieńczona barokowym hełmem z latarnią, niestety nic już z tego nie zostało. Ciekawostką jest to, iż barbakan ma podwójny wjazd - dla pieszych oraz dla jeźdzców. Na poziomie wjazdu, zamek otaczał mur, który był tarasem dla artylerii (dzisiaj jest tu już tylko ścieżka). W środku znajdował się dziedziniec wokół, którego stały budynki mieszkalne i gospodarcze dostawione do murów obwodowych. Dziś na bruku widać tam oznaczony okragły kształt, jest to pozostałość pierwotnej wolnostojacej baszty (stołpu). Warownia położona jest na sztucznej wyspie - dookoła rozpościerały się niegdyś rozlewiska Czarnej Przemszy przypominające ogromne jezioro, które mocno utrudniały próby jej zdobycia. A miała ona charakter wybitnie obronny. W XVII w. chroniło jej bowiem 10 dział (w tym 4 wielkie spiżowe i 2 żelazne), w barbakanie były umieszczone 2 moździeże, a w baszcie 15 hakownic i 4 muszkiety plus broń załogi liczącej około 60 osób. Mury miały 2 metry grubości i podparte były dodatkowo 10 masywnymi szkarpami. W sieni bramy wjazdowej znajdowała się zapadnia na wypadek zdobycia barbakanu. Całość otoczona była nawadnianą fosą i wałem odzielającym zamek od rozlewisk. Wjazd prowadził przez drewniany most zwodzony.

Historia
Drewniany gród w Siewierzu znany jest z wzmianki z roku 1125 r., natomiast drewniany zamek pośród rozlewisk Czarnej Przemszy (osuszonych w XIX w.) istniał na pewno początku XIV w., gdy panował tu książę bytomski Kazimierz II. Po przebudowie budowli przez jego synów Mieszka lub Jerzego w I poł. XIV w. powstał pierwszy murowany zamek złożony ze stołpu (zachowane fundamenty pod ziemią) i budynku mieszkalnego otoczonych murem obwodowym.

# 1337 r. - od księcia bytomskiego Władysława zamek kupił książę cieszyński Kazimierz I
# lata 1359-1368 - zamek był w posiadaniu księcia Bolka II Świdnickiego, który nawet w roku 1367 osobiście przebywał tu wraz ze swoim dworem. Zakłada się że w tym właśnie okresie powstała murowana warownia. Następnie powróciła ona do książąt cieszyńskich. Wiadomo, że zamek składał się wtedy z wieży o średnicy 9 m której fundamenty odkryto pod dziedzińcem i prostokątnego budynku mieszkalnego od strony zachodniej otoczonych murem obwodowym z blankami
# 1444 r. - zakończono transakcję kupna zamku przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego od księcia cieszyńskiego Wacława I. Nie zdążył go jednak przejąć, ponieważ został podstępnie zdobyty przez księcia raciborskiego Mikołaja, który liczył na spadek po bezdzietnym Wacławie. Biskup wysłał więc do Siewierza wojsko pod wodzą podkomorzego krakowskiego Piotra Szfrańca, ale ten nie zdołał odbić zamku. Dopiero rok później w wyniku podpisanego w Głogowie porozumienia biskup otrzymał zamek. Od tej pory datuje się powstanie niezależnego księstwa siewierskiego
# 1450 r. - zamek odparł szturm wojsk księcia na Toszku
– Przemysława
# 1452 r. - kolejne próby zdobycia zamku podjął książe opolski Bolko, a rok później ponownie Przemysław, jednak bez rezultatu
# lata 1503-1524 - biskup Jan Konarski wzniósł basztę ogniową i pierwsze fortyfikacje ziemne przystosowane do użyca broni palnej
# lata 1524-1537 - biskup Piotr Tomicki wyburzył stołp i wybudował od południa nieistniejący już dziś renesansowy gmach w kształcie litery L i podparł go przyporami
# 1574 r. - biskup Franciszek Krasiński postawił barbakan oraz otoczył zamek dodatkowym pierścieniem tzw. muru parkanowego, tworząc taras dla artylerii
# 1625 r. - na zamku rozpoczął działalność słynący z surowości Trybunał Siewierski
# 1655 r. - zamek został zdobyty i ograbiony przez Szwedów. Stacjonował tu także oddział Stefana Czarnieckiego
# lata 1681-1689 - właścicielem zamku był biskup Jan Małachowski, przebudował on zamek, powstało skrzydło wschodnie wraz z kaplicą i narożnikiem południowo
–wschodnim. Zamek zatracał już wtedy walory obronne, rozwijano skrzydła mieszkalne i funkcje rezydencjonalne. Mimo że opisy mówią o pięknych kaflach i ozdobnych stropach to jak na rezydencję zamek nie był wyposażony zbyt okazale
# lata 1720-1732 - kolejną przebudowę przeprowadził biskup Felicjan Szaniawski, m.in. podwyższył wieżę i postawił na niej nie zachowaną barokową kopułę.
# 1771 r. - podczas Konfederacji Barskiej na zamek przybył Kazimierz Puławski i zamierzał stawić tu opór rosyjskiemu generałowi Drewiczowi
# Koniec XVIII w. - na mocy uchwały Sejmu Wiekiego księstwo siewierskie zostało włączone do Korony a zrujnowany zamek opuszczono
# lata 1970-75 - w ruinach przeprowadzono prace archeologiczne. Następnie obiekt był zamknięty na stałe
# lata 1998-2002 - kolejne prace archeologiczne
# 2007 r. - rozpoczęto kolejne prace archeologiczne a także adaptacyjne.
# 2008 r. - na wieży zamkowej utworzona została platforma widokowa i obiekt został regularnie otwarty dla turystów. Następnie zrekonstruowano most zwodzony

Ÿród³o:http://zamki.res.pl/siewierz.htm
Zamek Siewierz