Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Zamek w Pyzdrach


Pokaż Zamki i Pałace na większej mapielokalizacja
Zamek w Pyzdrach
Foto Galeria

Historia

Zachowany dziś w postaci szczątkowej zamek zbudowany został z fundacji Kazimierza Wielkiego w latach 30-ych XIV wieku, wraz z murami miejskimi stawianymi podczas odbudowy miasteczka po najeździe krzyżackim z roku 1331. Początkowo był on królewską rezydencją o wysokim znaczeniu strategicznym, co potwierdzały częste wizyty suwerenów i rozgrywane tu wydarzenia o charakterze międzynarodowym. W 1382, u schyłku panowania Ludwika Andegaweńskiego warownię zajęły oddziały węgierskie jako zastaw na rzecz zięcia królewskiego, kandydata na tron krakowski Zygmunta Luksemburczyka. W roku następnym wojska te zmuszone zostały stawić czoła oblężeniu rycerstwa polskiego - stronników księcia mazowieckiego Ziemowita IV, który korzystając z panującej w Wielkopolsce lokalnej wojny domowej Grzymalitów z Nałęczami, zabiegając o koronę królewską najechał Pyzdry i zdobył je po honorowej kapitulacji obrońców zamku. Wydarzenie to określane jest jako pierwsze na ziemiach polskich oblężenie przy użyciu armaty. Tak pisał o nim kronikarz Jan z Czarnkowa:
Zdarzyło się, nim miasto zostało oddane ziemianom, że pewien puszkarz Bartosza wyrzucił z powietrznej piszczeli (de aero pixide) kamień do bramy miejskiej, który przebiwszy dwa jej zamknięcia, uderzył w przyglądającego się temu, a stojącego na ulicy po drugiej stronie bramy, plebana z Biechowa, z tak wielką siłą, iż od tego uderzenia padł on i natychmiast wyzionął ducha.

Później królewski zamek pełnił przede wszystkim funkcję siedziby lokalnych urzędów starościńskich. W latach 1628-1632 odrestaurował go wojewoda łęczycki, starosta pyzdrski Adam Czarnkowski. Wielokrotnie przebudowywany, zniszczony został podczas "potopu" w połowie XVII stulecia przez Szwedów i nigdy już nie odzyskał dawnej świetności, powoli zamieniając się w częściowo opuszczoną ruinę. U schyłku XVIII wieku wskrzesiły go władze pruskie, przeprowadziły grunowny remont i adaptowały na zakład karny. W połowie następnego stulecia, po przeniesieniu więzienia do Sieradza, obiekt oddano w ręce prywatne - odtąd mieściły się tu lokale mieszkalne i pomieszczenia magazynowe, a w części północnej zespołu na średniowiecznych fundamentach postawiono spichrz, przy którym na początku XX wieku zainstalowano młyn motorowy.

Architektura

Zespół warowny pobudowano we wschodniej części organizmu miejskiego w obrębie murów miejskich, na skarpie ponad doliną rzeki Warty. Był to typowy zamek miejski - jedyne dojście do niego wiodło przez miasto, od którego oddzielały go urządzenia obronne o nieznanej dziś konstrukcji. Stanowił regularne założenie zbudowane na planie prostokąta z czteroizbowym w przyziemiu domem mieszkalnym przy kurtynie wschodniej. Obok gmachu głównego znajdował się drugi, murowany, w połowie XVI wieku już pusty, zaś w narożu stała niewielka wieża, prawdopodobnie pełniąca funkcję ustępu. Pozostała zabudowa dziedzińca była drewniana. Nie wiadomo, czy zamek posiadał wieżę główną.

Obecnie

Wistniejącej współcześnie w obrębie dawnego zespołu zamkowego grupie budynków niewiele jest śladów średniowiecza - dominuje zabudowa sprzed kilkudziesięciu - stu lat. Zachował się jedynie mocno przekształcony ceglany dom, dawniej spichrz, wzniesiony na murach gotyckich, oraz przypora w jednym z narożników. Obecnie mieści się tutaj zakład produkcyjny oraz (prawdopodobnie) prywatne lokale mieszkalne. Po sąsiedzku, w skrzydle wschodnim klasztoru pofranciszkańskiego funkcjonuje Muzeum Regionalne, gdzie zobaczyć można m.in. przedmioty stanowiące dawne wyposażenie zamku królewskiego.

źródło;http://www.zamkipolskie.com/pyzdry/pyzdry.html
Zamek w Pyzdrach