Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Mauzoleum Piastów Świdnicko - Jaworskich w Krzeszowie


Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie
Mauzoleum Piastów Świdnicko-Jaworskich.
Pełne symboliki śmierci mauzoleum powstawało w 1735 r. Wnętrze stanowią połączone arkadą dwie przykryte kopułami kaplice, a całość jest przepięknie malowana przez Georga Wilhelma Neunhertza. Pochowano tu m.in. w kaplicy północnej księcia Bolka I Surowego oraz Bolka II Małego. Mauzoleum jest bardzo piękne i wyniosłe. Gra światła, przepiękne malowidła i sarkofagi dostojników wprawiają nas w zachwyt i zadumę. 
autor:ZdrachMauzoleum Piastów

Mauzoleum powstawało równocześnie z kościołem w 1735 r. Dekorację stiukową wykonał Ignacy Albrecht Provisorea, zaś freski namalował Georg Wilhelm Neunhertz.Wnętrze skonstruowano z dwóch kaplic połączonych arkadą a każda z nich została przykryta kopułą.Malowidła kopuły północnej przedstawia początki fundacji klasztoru przez Piastów. Jedna ze scen ukazuje benedyktynów którzy przekazują klasztor cystersom z Henrykowa. Inna scena obrazuje audiencję u papieża, udzieloną albo księżnej Annie wdowie po Henryku II Pobożnym w 1242 r. starającej się o sprowadzenie do Krzeszowa benedyktynów), albo cesarzowej Annie, córce księcia Henryka II Świdnickiego, i jej mężowi cesarzowi Karolowi IV w 1355 r. który zwraca się z prośbą o zatwierdzenie zmiany fundacji krzeszowskiej z benedyktyńskiej na cysterską. Kolejna trzecia scena obrazuje darowiznę księżnej Agnieszki, wdowy po Bolku II, na rzecz klasztoru. Jest jeszcze scena pochodu piastowskich rycerzy ku epitafium księcia umieszczonemu na ścianie mauzoleum, będący równocześnie gloryfikacją siły wiary i konieczności walki w jej obronie.W kaplicy północnej znajduje się nagrobek księcia Bolka I Surowego w formie tumby nakrytej średniowieczną płytą, datowany na początek XIV w., z przedstawieniem leżącej postaci księcia w zbroi z insygniami książęcymi.
Malowidła kopuły południowej poświęcone są historii opactwa i władców Śląska po przejściu pod panowanie czeskie w 1392 r. Jest tu scena przedstawiająca rozpoczęcie budowy krzeszowskiego klasztoru za opata Teodoryka. Inna scena sportretowała królów czeskich, węgierskich i cesarzy rzymskich, będących równocześnie władcami księstwa świdnicko-jaworskiego. Jest tu również scena przedstawiająca rządy opata Bernarda Rosy, z procesją w tle. W czwartej scenie, pod zielonym baldachimem, ukazany został opat Innocenty Fritsch oglądający plan nowego kościoła.
W kaplicy południowej ustawiony jest nagrobek Bolka II Małego z II połowy XIV w., częściowo uzupełniony o barokową tumbę. Książę został przedstawiony w zbroi z insygniami władzy. Na bocznej ścianie tumby zachowały się średniowieczne figurki żałobników reprezentujących trzy stany mieszczaństwo, duchowieństwo i rycerstwo.
Nad przejściami do prezbiterium znajdziemy epitafia książąt z parami aniołków trzymających atrybuty cnót Nadziei (kotwica), Miłości (serce gorejące), Wiary (krzyż, kielich) i Ofiarności (kosz z chlebem). Pomiędzy kaplicami jest epitafium zmarłego jako dziecko Bolka III. Ma ono formę czarnego obelisku z personifikacją Wieczności, wężem połykającym swój ogon i umierające putto symbolizując Bolka III i koniec dynastii.
W mauzoleum znajdziemy inne nagrobki jednym z nich jest nagrobek Władysława Zedlitza w formie tumby z ok. 1620 r.
Bardzo ciekawe trzy ołtarze znajdziemy po stronie wschodniej. Ołtarze zdobią obrazy Feliksa Antona Schefflera z 1741 r. przedstawiające św. Jadwigę, Zamordowanie św. Wacława i Wszystkich Świętych.
W narożnikach mauzoleum ustawiono cztery barokowe rzeźby. Dwie przedstawiają postacie kobiece przy nagrobkach małżonki książąt Bolka I - Beatrycze i Bolka II – Agnieszki oraz dwie będące alegoriami Miłości z sercem i Opatrzności Bożej z rogiem obfitości.

Tekst na podstawie źródła:
http://www.zabytkidiecezjilegnickiej.pl/index.php/pl/trasa-poludniowa-1/sanktuarium-matki-bozej-laskawej-w-krzeszowie

Mauzoleum Piastów Świdnicko-Jaworskich w Krzeszowie Foto Galeria
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie

Mauzoleum Piastów Świdnicko-Jaworskich w Krzeszowie
Foto Galeria