Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Kościół p.w. św. Jadwigi we Wleniu

Kościół p.w. św. Jadwigi we Wleniu
Foto Galeria

Kościół p.w. św. Jadwigi we Wleniu

Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie
Kościół p.w. św. Jadwigi we Wleniu

Kościół p.w. świętej Jadwigi we Wleniu powstał w XIII wieku. Patronka Śląska, święta Jadwiga za życia bardzo lubiła to miejsce, często się tu modliła. Czas wojny 30-letniej, to czas kiedy kaplica przechodziła z rąk katolickich w protestanckie i odwrotnie. W 1621 roku w krypcie spoczął rotmistrz oddziału lisowczyków Maciej Dębiński. W 1646 strawione pożarem świątynia i zamek zostały zniszczone. Świątynię odbudowano z inicjatywy Adama von Kaulhaus, który  5 maja 1662 roku wmurował kamień węgielny. Po ukończeniu odbudowy, świątynia służyła okolicznej ludności. Po II wojnie światowej dotychczasowych wiernych wysiedlono, a cenne wyposażenie rozkradziono. Od 1971 roku jest to kościół filialny parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja we Wleniu. Do najcenniejszych zabytków kościoła zalicza się polichromie z zakrystii, dwa sarkofagi rodziny von Grunfeld, wykonane w piaskowcu oraz ołtarz.
autor:Zdrach

Pałac Lenno – Wleń
Pałac Lenno – Wleń
Zamek Wleń
Zamek Wleń