Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com
Dynamit AG Bydgoszcz
Exploseum DAG Fabrik Bromberg Bydgoszcz
Foto Galeria
- Kasa Biletowa
- Tunel Techniczny
- Budynek Przygotowania Produkcji DAG Bydgoszcz
- Budynek Nitracji Gliceryny DAG Bydgoszcz
- Budynek Denitracji Kwasów DAG Bydgoszcz
- Budynek Plukania Kwasow DAG Bydgoszcz
- Budynek Zelatynizacji DAG Bydgoszcz
- Pozostałe budynki przy trasie zwiedzania