Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Dynamit AG Bydgoszcz
Exploseum DAG Fabrik Bromberg Bydgoszcz

Dynamit AG Bydgoszcz - Exploseum

Foto Galeria

Dynamit AG Bydgoszcz, Exploseum DAG Fabrik Bromberg Bydgoszcz
Dynamit AG Bydgoszcz, Exploseum DAG Fabrik Bromberg Bydgoszcz
trasa Zwiedzania
- Kasa Biletowa
- Tunel Techniczny
- Budynek Przygotowania Produkcji DAG Bydgoszcz
- Budynek Nitracji Gliceryny DAG Bydgoszcz
- Budynek Denitracji Kwasów DAG Bydgoszcz
- Budynek Plukania Kwasow DAG Bydgoszcz
- Budynek Zelatynizacji DAG Bydgoszcz
- Pozostałe budynki przy trasie zwiedzania


Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie