Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Litwa
Wycieczka 1 Dzieñ

Zamek w Trokach

Zamek w Trokach

Zabytki karaimskie w Trokach

Zabytki karaimskie w Trokach

Góra Trzykrzyska w Wilnie

Góra Trzykrzyska w Wilnie

Cmentarz Na Rossie w Wilnie

Cmentarz Na Rossie w Wilnie

Cerkiew Św. Ducha w Wilnie

Cerkiew Św. Ducha w Wilnie

Matka Boska Ostrobramska - Wilno

Matka Boska Ostrobramska - Wilno

Kościół św. Kazimierza w Wilnie
Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie

Kościół św. Kazimierza w Wilnie

Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie

Kościół św. Anny w Wilnie
Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie

Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie

Kościół św. Anny w Wilnie

Cerkiew św. Trójcy i klasztor Bazylianów w Wilnie
Kościół Świętego Ducha w Wilnie

Kościół Świętego Ducha w Wilnie

Cerkiew św. Trójcy i klasztor Bazylianów w Wilnie