Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Kraków
Wycieczka 1 Dzieñ

Zamek Królewski na Wawelu

Zamek Królewski na Wawelu

Królewska Katedra na Wawelu

Królewska Katedra na Wawelu

Smok Wawelski
Groby Królewskie na Wawelu

Okno papieskie w Krakowie

Okno papieskie w Krakowie
Bazylika Mariacka w Krakowie

Bazylika Mariacka w Krakowie

Stare Miasto w Krakowie

Stare Miasto w Krakowie

Dzwon Zygmunta

Dzwon Zygmunta

Groby Królewskie na Wawelu

Widok z wieży Katedry na Wawelu

Widok z wieży Katedry na Wawelu

Mury miejskie w Krakowie

Smok Wawelski

Mury miejskie w Krakowie