Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Praga
Wycieczka 1 Dzieñ

Zamek na Hradczanach

Zamek na Hradczanach

Praga Belweder

Praga Belweder

Praga Hradczany

Praga Hradczany

Most Karola w Pradze

Most Karola w Pradze

Katedra św Wita w Pradze

Katedra św Wita w Pradze

Plac Staromiejski w Pradze

Plac Staromiejski w Pradze

Praga Dzielnica Żydowska

Praga Dzielnica Żydowska

Rejs po Wełtawie

Rejs po Wełtawie

Plac Wacława w Pradze

Plac Wacława w Pradze

Malostranske Namesti - Praga

Malostranske Namesti - Praga