Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Szczecin
Wycieczka 1 Dzieñ

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Szczecin Foto Galeria

Szczecin Foto Galeria
Bazylika archikatedralna św Jakuba w Szczecinie

Bazylika archikatedralna św Jakuba w Szczecinie

Wały Chrobrego w Szczecinie

Wały Chrobrego w Szczecinie

Muzeum Morskie w Szczecinie

Muzeum Morskie w Szczecinie