Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Szlak Piastowski
Wycieczka 2 Dni

Dzieñ 1 Baza w GnieŸnie lub Okolicy

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie

Bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie

Podziemia Katedry Gnieźnieńskiej

Muzeum w Biskupinie

Muzeum na Lednicy

Ostrów Lednicki

Dzieñ 2 Baza w GnieŸnie lub Okolicy

Gniezno

Gród w Biskupinie

Zamek w Wenecji

Zamek w Kruszwicy - Mysia wieża